Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łazach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej
Zapisy uczniów na świetlicę szkolną trwają do 31 sierpnia 2018 r. zgodnie z niżej określonymi kryteriami.
KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łazach
1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna (Karta zgłoszenia do świetlicy) w sekretariacie szkoły (w godzinach pracy sekretariatu).
2. Czyste druki kart można pobrać w świetlicy szkolnej lub ze strony internetowej szkoły (www.psplazy5.webd.pl).
3. Zgłoszenia do świetlicy na rok szkolny 2018/2019 dokonuje rodzic/prawny opiekun w terminie do 31.08.2018 r.
4. Dziecko zgłoszone do świetlicy w innym terminie może być przyjęte wtedy, gdy świetlica dysponuje wolnymi miejscami.
5. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są uczniowie z klas I-III, a w wypadku wolnych miejsc uczniowie klas IV-VIII według poniższych kryteriów:
a) dzieci obojga rodziców pracujących (potwierdzenie zatrudnienia pieczątką zakładu pracy w KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ),
b) dzieci dojeżdżające do szkoły,
c) sieroty, dzieci przebywające w rodzinach zastępczych,
d) z rodzin niepełnych (matki lub ojcowie samotnie wychowujący dzieci),
e) dzieci z klas 1-3 spełniające przynajmniej jedno z powyższych kryteriów.
6. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku (karty zgłoszenia do świetlicy) przez komisje kwalifikacyjną w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca świetlicy.
7. W świetlicy tworzona jest jedna grupa wychowawcza (25 uczniów).
8. Lista dzieci zakwalifikowanych do świetlicy szkolnej będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń.

Program rządowy Dobry Start
„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można składać już od 1 lipca. Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł. Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie “Dobry Start” i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Ulotka, Plakat

                            
Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa)
W naszej szkole od września 2017 roku będzie realizowany projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów obydwu szkół a w szczególności klas drugich, trzecich oraz siódmych tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy. Utworzony zostanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów, w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Więcej informacji w zakładce SPInKA.
 Wycieczka na ,,Zaczarowane wzgórze"
25 maja wszystkie dzieci z grupy przedszkolnej wraz z nauczycielami i rodzicami wybrały się na wycieczkę do gospodarstwa edukacyjnego „Zaczarowane Wzgórze” w Czesławiu. Wycieczka była wspaniała! Przedszkolaki pod okiem „zaczarowanych” ludzi spędziły niezapomniany dzień. Dzieci miały okazję uczestniczyć we wspólnych zabawach z chustą animacyjną, przejażdżce na końskim grzbiecie przy asyście instruktora oraz zobaczyć „wiejskie mini-zoo”, gdzie czekały ciekawskie kozy, króliki, kaczki, kury, owce, gęsi, indyki i świnki – wszystkie żądne karmienia i pieszczot. Po posileniu się przepysznymi, mięciutkimi parowcami polanymi czekoladą, dzieci szalały na łące i placu zabaw, gdzie największą atrakcją była trampolina. Zwieńczeniem atrakcji na Zaczarowanym Wzgórzu było dojenie krówki Czesi. Radochy nie było końca. Lekko zmęczeni, ale ogromnie szczęśliwi udaliśmy się w drogę powrotną. B. Maciejowska

XX Gminny Konkurs Regionalny
17 maja w PSP im. Św. Jana Pawła II w Łazach odbył się XX Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Tegoroczna edycja wpisuje się w działania naszej szkoły zmierzające do upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego hasło konkursu brzmiało: „Wolność i Niepodległość”. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez p. Starostę - Ludwika Węgrzyna i przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminny. W rywalizacji konkursowej wzięło udział 13 uczniów z siedmiu szkół.
Z zaproszonych gości przybyli:
 Przedstawiciel Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni - p. Ryszard Rybka oraz p. Beata Tybik - reprezentant Urzędu Gminy w Rzezawie.
Najważniejszym celem w turnieju „Wolność i Niepodległość” było poznanie okresu poprzedzającego uzyskanie przez Polskę niepodległości, organizacji działających na terenie bocheńszczyzny, sylwetek osób z nimi związanych oraz popularyzowanie i pogłębianie wiedzy o przeszłości i przyszłości własnego regionu. Zadania konkursowe dotyczyły historii rodzenia się nowej Rzeczpospolitej, poznania niektórych postaci tego okresu, przeszłości współczesności Gminy Rzezawa. Turniej uatrakcyjniła część artystyczna uczniów naszej szkoły, którzy przygotowali fr. ”Pana Tadeusza”. Opiekunem grupy młodych artystów była mgr Ewelina Osada.
Laureatami tegorocznego konkursu zostali:
 I. Daria Poznańska - PSP Krzeczów
 II. Zuzanna Frączek - PSP Rzezawa
 III. Małgorzata Bieniek - PSP Okulice
Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy. Zwycięzcy oraz pozostali reprezentanci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni, Radę Rodziców PSP w Łazach oraz prywatnego sponsora ks. Szymona Pięka. Uroczystego wręczenia nagród dokonał p. Ryszard Rybka.
Wszystkim uczestnikom, laureatom, opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji. GALERIA
Organizatorki: mgr Małgorzata Płaneta, mgr Bogumiła Piekarz

Szkolny konkurs "Symbole narodowe"
30 kwietnia w naszej szkole odbył się szkolny konkurs historyczny „Symbole narodowe”. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VI. Celem konkursu było poszerzenie wiadomości z zakresu historii Polski, umacnianie patriotyzmu. Zadania dotyczyły znajomości hymnu „Mazurek Dąbrowskiego”, legend związanych z powstaniem państwa polskiego, ważnych postaci tego okresu.
Laureatami zostali:
Kl.IV Mateusz Piwowarski, Nikola Gurgul - I miejsce
Kl.V Hubert Wągroda, Amelia Kaczmarczyk - II miejsce
Kl.VI Wiktoria Kuta, Aleksandra Rysa k- III miejsce
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe - książki ufundowane przez Radę Rodziców PSP w Łazach.
Konkurs przygotowała i przeprowadziła mgr Bogumiła Piekarz.   GALERIA


Szkolny Konkurs "Dyktando z Języka Angielskiego"
16 kwietnia 2018 roku w naszej szkole został zorganizowany Konkurs "Dyktando z Języka Angielskiego". Do konkursu przystąpiło czternastu uczniów z klasy IV, V i VI. W konkursie nauczyciel dyktował tekst a uczniowie musieli napisać go popełniając jak najmniejsza ilość błędów. Niestety nikomu nie udało napisać się go bezbłędnie. Jednakże na uznanie zasługuje praca Dominika Jeziorka z klasy V, który popełni zaledwie 8 błędów i uzyskał I miejsce. II miejsce zajęła Joanna Orzechowska z klasy VI a III miejsce Izabella Jagielska z klasy IV. Wyróżnienie otrzymała Wiktoria Kuta z klasy VI. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe dyplomy oraz słodkości. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok. Konkurs zorganizowała pani A. Imiołek.
                         Dni otwarte w przedszkolu
W dniach 23-27 kwietnia w naszym przedszkolu odbyły się DNI OTWARTE. Podczas tych dni, dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola, w towarzystwie rodziców mogły zapoznać się z nauczycielami, wyposażeniem sal i placem zabaw oraz uczestniczyły w zajęciach. W ostatnim dniu, rodzice i nowo przyjęte dzieci, po przywitaniu przez Panią Dyrektor, miały okazję zobaczyć krótką inscenizację pt.,,Ziemia naszym wspólnym domem”, przygotowaną przez młodszą grupę przedszkolną. Następnie nauczycielki zaproponowały rodzicom i ich pociechom wspólną zabawę – stworzenie ,,stroju ekologicznego’’, nawiązującego tematycznie do ochrony środowiska. Na koniec odbył się minikonkurs na najbardziej oryginalny i pomysłowy strój, spośród tych, które zostały zaprezentowane na scenie przez naszych najmłodszych modeli. Pokaz mody okazał się świetną zabawą, w którą włączyły się nie tylko dzieci, ale także ich rodzice. Spotkanie zakończyło się wręczeniem słodkich upominków dla najmłodszych oraz podziękowaniem za wspólną zabawę. Wydaje się, że cel jakim było oswojenie dzieci z przedszkolem został osiągnięty. 
Autor B. Maciejowska
 Kiermasz wielkanocny
Szkolny Klub Wolontariatu oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łazach zorganizowali po raz pierwszy Kiermasz Wielkanocny, który odbył się 25 marca w Niedzielę Palmową przy Kościele w Brzeźnicy. Nauczyciele, rodzice oraz uczniowie naszej Szkoły prężnie i mocno zaangażowali się w wykonanie ozdób wielkanocnych, które można było kupić na kiermaszu. Do nabycia były ręcznie robione baranki, zajączki, palmy, stroiki, babki wielkanocne oraz tradycyjne ciasto świąteczne. Dochód został przeznaczony na cel charytatywny, leczenie chorej dziewczynki. W niedzielę pomimo mroźnego poranka nauczyciele oraz wolontariusze z naszej szkoły stawili się pod Kościołem, aby przygotować Kiermasz. Parafianie oraz wszyscy, którzy chcieli wesprzeć naszą inicjatywę okazali dużo serca, kupując różności na naszym Kiermaszu. Wszystkim, którzy zaangażowali się choć w najmniejszym stopniu w to duże przedsięwzięcie z serca bardzo dziękujemy. GALERIA

XV GMINNY KONKURS PLASTYCZNY ,, INNE ZWYCZAJE - PALMA WIELKANOCNA"
We wtorek 20 marca 2018 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łazach odbył się XV Gminny Konkurs Plastyczny zatytułowany „Nasze zwyczaje - palma wielkanocna''. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Wójt - Mariusz Palej oraz Pani Beata Tybik z GZOSziPu. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań tradycją tworzenia palm wielkanocnych oraz kultywowanie tego zwyczaju. Wszystkie prace wykonane przez dzieci były bardzo piękne, barwne, wykonane z wielką starannością z różnorodnych materiałów, takich jak: suszone kwiaty , wydmuszki, trawy, wierzba, słoma, kolorowa bibuła, bukszpan i wiele innych. Komisja miała bardzo trudne zadanie, ale po burzliwych obradach udało się wyłonić zwycięzców. Laureaci konkursu: Miejsce I - Adam i Bartosz Łazarz ( PP Łazy), Miejsce II - Milena i Igor Sumara (PP Borek), Miejsce III - Urszula Majka (PP Krzeczów),
Wyróżnienia: Emilia Stokłosa (PP Krzeczów), Grupa dzieci 3-4 letnich (PP Dąbrówka), Natalia Rudnik (PP Ostrów Królewski), Karolina Bartosik (PP Łazy), Wiktor Cabański (PP Łazy). Aby umilić czas dzieciom i ich opiekunom przedstawiona została sztuka o zwyczajach Świąt Wielkanocnych pięknie wykonana przez dzieci z zerówki i klasę piątą pod kierunkiem Pań Małgorzaty Płatek i Eweliny Osady. Uwieńczeniem konkursu było wręczenie przez Pana Wójta wszystkim laureatom pamiątkowych dyplomów oraz nagród. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu była Pani B. Maciejowska. Uczestnikom GRATULUJEMY ogromnego talentu.   GALERIA

Dzień Języków Obcych
13 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się po raz pierwszy Dzień Języków Obcych. Uczniowie od klasy I Szkoły Podstawowej po klasy gimnazjalne rywalizowały przez cały dzień zmagając się w przeróżnych konkurencjach językowych. Młodsze dzieci rywalizowały w konkursach i zabawach z języka angielskiego i tu najlepsza okazała się klasa III Szkoły Podstawowej. Starsze dzieci wykazywały się znajomością flag państw z całego świata, jak również znajomością kultury, zwyczajów i tradycji Wielkiej Brytanii oraz wykonywały zadania w języku angielskim. W tej grupie klasa VI i V uzyskały remis. Najstarsi uczniowie naszej Szkoły oprócz znajomości flag i kultury Wielkiej Brytanii również wykazywali się znajomością języka niemieckiego, układając puzzle domino czy rozwiązując ciekawe quizy w języku angielskim i niemieckim. W tej grupie najwięcej punktów uzyskała klasa 3 gimnazjum. Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili a zmagania uwieńczyły przepyszne słodkie babeczki ufundowane przez uczennice z klasy VII. Wszystkim dziękujemy za świetną zabawę. A.Imiołek    GALERIA

   „Szkoła nocą”
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łazach już czwarty rok z kolei rozpoczęli nietypowo ferie, spędzając noc w szkole. Dzieci rozpoczęły tą przygodę od zakwaterowania w salach lekcyjnych, gdzie spanie w śpiworach zawsze jest dużą atrakcją. Następnie nasi wychowankowie w rytmach dobrej polskiej muzyki bawili się na dyskotece. Tańcom i pląsom nie było końca. Chłopcy swoich możliwości próbowali grając na xboxie. Kolejną atrakcją był seans filmowy. Już tradycją stało się nocne konsumowanie pizzy. Dzieci zawsze dopytują i niecierpliwie oczekują nocy w szkole. Mimo faktu, ze właśnie piątek to ostatni dzień szkoły i przed nami ferie, chętnych na nockę nie brakuje. Nasi podopieczni już doskonale wiedzą, że szkoła to nie tylko nauka, ale także dobra zabawa i nowe doświadczenia.  GALERIA

,,...W karnawale, w karnawale
Dzieci bawią się wspaniale,
W karnawale każdy chce
Tańczyć, śpiewać, bawić się.”
Zbigniew Dmitroca
W ostatnim przedferyjnym dniu klasy I - III wzięły udział w karnawałowym balu przebierańców. Oprócz licznych zabaw i tańców, uczniowie uczestniczyli w przygotowanych przez wychowawczynie konkursach i quizach. Nagrodami były naklejki - śmiejaki i oczywiście słodycze. Zwycięzcy, którzy zebrali najwięcej śmiejaków zostali wybrani na króla i królową balu. Ukoronowano Wojtusia Pannę z klasy I i Zosię Bożyńską z klasy III.   GALERIA
Dzień Zakochanych
W ostatni dzień przed feriami zimowym w naszej szkole odbył się Kiermasz Walentynkowy. Samorząd Szkolny wraz z Szkolnym Klubem Wolontariatu przygotowali różności, które uczniowie mogli zakupić na Kiermaszu. Wolontariusze upiekli smakowite babeczki oraz ciasteczka. Na kiermaszu sprzedawane były czerwone balony oraz serca a także kartki walentynkowe wykonane przez naszych Wolontariuszy. W ten dzień również działała Poczta Walentynkowa. Rozdawane kartki sprawiły niektórym dużo radości i uśmiechu na twarzy.  GALERIA

Musical "Nowe szaty króla"
31 stycznia młodsze klasy naszej szkoły wraz z zerówką wybrały się do brzeskiego domu kultury na musical pt. "Nowe szaty króla". Po obejrzeniu przedstawienia zwiedziliśmy galerię obrazów oraz bibliotekę publiczną. Niezwykła frajdą okazał się zjazd nowoczesną windą. GALERIA
Kocham mocno Babcię, Dziadka.
To nie żarty, moi mili.
Dzisiaj im życzenia składam,
by sto latek jeszcze żyli.

Babcia i dziadek są dla najmłodszych członków rodziny autorytetem. Potrafią cierpliwie słuchać. Mają ciekawe pomysły i znajdują sposób na różne kłopoty. Są źródłem wiedzy o czasie, który minął, o przodkach i losach rodziny. A co najważniejsze, bardzo kochają swoje wnuczęta. Doceniając Ich rolę, uczniowie klas I - III wraz z wychowawczyniami, zaprosili Seniorów rodzin na wspólne świętowanie Dnia Babci i Dziadka. Przygotowali występ pt. ,,Z kolędą u babci i dziadka”. Wszyscy uczniowie bardzo dobrze wywiązali się z powierzonych ról. Były nastrojowe wiersze, piosenki i tańce. Po występie Goście zostali obdarowani własnoręcznie wykonanymi przez wnuczęta upominkami. Przy słodkim poczęstunku, przygotowanym przez Rodziców uczniów, mogli spokojnie porozmawiać o swoich wnukach i powspominać. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok.  GALERIA
"Zniknięcie Skubiego"
Po powrocie z wycieczki do Brzeska klasa pierwsza odkryła smutną prawdę- zniknięcie Skubiego naszego chomika. Nie załamaliśmy się, Madzia - jedna z uczennic wpadła na pomysł przygotowania i rozwieszenia plakatów z ogłoszeniami. Uczniowie przystąpili do pracy i w niedługim czasie przygotowali plakaty, które następnie rozwiesili w całej szkole. Opłaciło się !! Po tygodniu tułaczki długimi korytarzami szkoły chomik wrócił do domu. Został odnaleziony przez naszą Panią woźną Ewę. Dziękujemy!! Obiecana nagroda trafiła do znalazcy. GALERIA

"Hej kolęda, kolęda"
Czas kolędowania to piękny czas i piękna tradycja. W naszej szkole dnia 19 stycznia można było posłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów od klasy 0 do klasy VII. Dzieci z młodszych klas zmagały się w Szkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, natomiast dzieci z starszych klas brały również udział w Szkolnym Konkursie Kolęd Obcojęzycznych. Wszyscy uczestnicy dobrze przygotowali się do występu a publiczność nagradzała gromkimi brawami każdą kolędę. Po długich naradach jury w składzie pan P. Lekki, pani M. Waśniowska oraz pani B. Skotnicka wybrali zwycięzców w obydwu konkursach. W Szkolnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek I miejsce zdobyły Wiktoria Adamska, Julia Kamyczek oraz Zofia Klimek z klasy III, II miejsce przypadło dla uczennic z klasy IV Nikoli Gurgul, Izabelli Jagielskiej oraz Kamili Papuga. Natomiast III miejsce zajęli reprezentanci klasy O: Ania Adamska, Emilka Adamska oraz Filip Dziedzic. Wyróżnienie otrzymały dziewczynki z klasy I Nadia Filipek oraz Aleksandra Zuba a także Krzysztof Opoka z klasy V. W Szkolnym Konkursie Kolęd Obcojęzycznych I miejsce wywalczyły uczennice z klasy V Amelia Kaczmarczyk oraz Julia Pączek. II miejsce otrzymała Oliwia Kamyczek z klasy VII a III miejsce przypadło dziewczynkom z klasy IV Nikoli Gurgul oraz Izabelli Jagielskiej. Nagrodzeni otrzymali nagrody książkowe oraz słodycze. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłym roku. Konkursy zorganizowały p. Małgorzata Płaneta, p. Magdalena Waśniowska oraz p. Anna Imiołek.  GALERIA

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem
Szkolne Koło Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski przeprowadzili w tym roku akcje pod hasłem „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. W tym roku zbieraliśmy rzeczy dla małych pacjentów szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie- Prokocimiu. Uczniowie naszej Szkoły chętnie zaangażowali się w zbiórkę i do specjalnie przeznaczonych pudełek przynosili zabawki, pluszaki, malowanki jak również kosmetyki do pielęgnacji oraz pampersy czy chusteczki nawilżające. Udało nam się zebrać sporą ilość a w piątek 15 grudnia zawieźliśmy rzeczy do specjalnego punktu w Krakowie. Tam już były pakowane jako prezenty i zawożone do szpitala dla małych pacjentów. Mamy nadzieje, że choć w małym stopniu sprawiliśmy radość dzieciakom a na ich twarzach zagościł uśmiech. GALERIA


Bezpłatne "Warsztaty Zrowia dla kobiet" Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kształtowanie świadomości
zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na spotkanie zaprasza się Panie w wieku 50-69 lat (ur.1968-1949)W programie oferujemy BEZPŁATNIE:  naukę techniki samobadania (fantom)  wykłady i warsztaty  badania profilaktyczne
 zestaw materiałów promocyjnych  napoje, posiłek, przekąski  Certyfikat Uczestnictwa. 
Spotkanie odbędzie się w sali budynku Remizy OSP w Rzezawie, ul. Kościelna 8, 20 lutego 2018 o 14.30.  Konieczna wcześniejsza rejestracja 12 633 02 18.  Więcej informacji tutaj.

                                                 Jasełka i wigilia szkolna
Maleńka miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cala ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości maleńkiej.
Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju, refleksji oraz pojednania. To wyjątkowy okres w roku, na który długo czekają nie tylko dzieci, ale również dorośli, aby przeżyć ten niepowtarzalny klimat i cudowną magię grudniowej Nocy. We czwartek, 21 grudnia w naszej szkole z bożonarodzeniowym przesłaniem, wystąpili nasi uczniowie prezentując Jasełka przygotowane pod kierunkiem Pani E. Osady i Pana P. Lekkiego. Piękne przedstawienie, w którym młodzież wcieliła się w wiele świątecznych ról, nie tylko aktorskich, ale także muzycznych spodobało się wszystkim obecnym gościom. Po części artystycznej głos zabrały Panie: dyrektor E. Kosek, kierownik GZOSZiPu – M. Graczyk, radna wsi Łazy - B. Puzia, była dyrektor Zespołu – M.Rajska oraz przewodnicząca Samorządu Szkoły – J.Biel składając życzenia świąteczne i noworoczne, a Samorząd Uczniowski obdarował wszystkich gości samodzielnie wykonanymi aniołkami. Następnie w radosnej atmosferze odbyło się spotkanie opłatkowe i poczęstunek z wigilijnymi potrawami.   GALERIA

                                                                Wigilie klasowe
22 grudnia, w ostatni dzień przed przerwą świąteczną, każda klasa zorganizowała spotkania opłatkowe. W tym uroczystym dniu uczniowie przyszli do szkoły w odświętnych strojach, przygotowali uroczysty poczęstunek, śpiewali kolędy i składali życzenia nauczycielom i sobie nawzajem. Wcześniej udekorowane świątecznie sale podkreślały powagę naszych klasowych uroczystości. WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

„Biały Poniedziałek” w ramach konkursu ogólnopolskiego „Śniadanie daje moc”
Dnia 11 grudnia klasa trzecia zakończyła zmagania w ramach konkursu ogólnopolskiego „Śniadanie daje moc”. Przy dużym wsparciu Rodziców, pod czujnym okiem wychowawcy, pani Anny Filipek, uczniowie przygotowali uroczystość zatytułowaną „Biały Poniedziałek”. W tym dniu dzieci ubrane w białe stroje zachęcały starszych i młodszych kolegów do spożywania mleka, jogurtów i sera pod przeróżnymi postaciami. Aby osiągnąć zamierzony cel wykonali twarożek na dwa sposoby (z kolorową papryką i rzodkiewką). Następnie wykonali z nim różnorodne kanapki i udekorowali według pomysłu zaproponowanego przez Panią lub własnego. Efekty ich pracy mogli skosztować uczniowie podstawówki a teraz obejrzeć mogą wszyscy zainteresowani.  GALERIA
                                                  Szkolny Konkurs Recytatorski 
Dnia 08.12.2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łazach odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski klas I – III oraz IV – VII PSP. Uczestnicy konkursu zaprezentowali wybrane wiersze z repertuaru poezji Wandy Chotomskiej. Przy ocenie prezentacji jury brało pod uwagę takie kryteria jak: pamięciowe opanowanie utworów, artykulację wyrazów (dykcję), akcentowanie, modulację głosu – interpretację uczuciową oraz bogactwo środków wyrazu (ruch, gesty, rekwizyty, kostium). Wśród uczniów klas I-III pierwsze miejsce zdobyła Zofia Klimek z kl. I, drugie Wiktoria Adamska również z kl. I, trzecie miejsce Anna Hejmo z klasy II oraz Wojciech Panna z kl. I. Jury wyróżnienie przyznało Krzysztofowi Boguszowi – uczniowi kl. I. Zaś w kategorii wiekowej klas IV-VII kolejne miejsca zdobywali: Dominik Jeziorek z kl. V – I miejsce, Natalia Płachta z kl. V – II miejsce, Oliwia Kamyczek z kl. VII b – III miejsce. Laureatom konkursu zostały wręczone dyplomy, nagrody książkowe oraz słodycze. 18 grudnia br. wygrane osoby wezmą również udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Jodłówce. Organizatorkami konkursu były p. Anna Filipek oraz p. Ewelina Osada.   GALERIA

 Mikołajki u najmłodszych
Jak wiadomo, 6 grudnia to co roku dzień z niecierpliwością wyczekiwany przez wszystkie dzieci. W tym roku bardziej niż zwykle niecierpliwili się najmłodsi - przedszkolaki i zerówka, a także klasa I. Dlatego postanowili przyspieszyć bieg wydarzeń i wyruszyć na poszukiwania Mikołaja. Wyruszyli do Brzeska, do krainy zabaw Lililand, by tam poszukać Świętego. I chyba dobrze zrobiły, bo oprócz szaleństw w kulkowych basenach znalazły TEGO JEDYNEGO, szeroko uśmiechniętego, z wielkim worem prezentów. Każdy prócz prezentu mógł usiąść na kolanach Mikołaja i pozować do zdjęć strzelanych przez wychowawczynie. J.B.Dz.   GALERIA

              Szkolny konkurs literacko- plastyczny pt. „List do Świętego Mikołaja”
Dnia 6 grudnia 2017 roku został rozstrzygnięty szkolny konkurs literacko- plastyczny pt. „List do Świętego Mikołaja”. Adresatami konkursu byli uczniowie klas młodszych naszej szkoły. Wśród wielu bardzo ciekawych i pomysłowych prac wyróżnione zostały prace następujących uczniów: Nadii Filipek i Maksymiliana Biel z klasy pierwszej, Anny Hejmo i Michała Jagielskiego z klasy drugiej oraz Mai Kowalczyk i Zofii Klimek z klasy trzeciej. Na pierwszym miejscu uplasowała się praca uczennicy klasy trzeciej Wiktorii Adamskiej a na drugim praca ucznia klasy drugiej Patryka Grabarza. Wszyscy uczniowie otrzymali od Mikołaja dyplomy i nagrody, które przekazał pomocnik Św. Mikołaja Pani Anna Filipek.  GALERIA

                                                        Andrzejki
Czwartek 31 listopada był dniem wróżb i czarów. Młodsze klasy hucznie obchodziły Andrzejki. Uczniowie klasy 3 wraz z wychowawczynią przemienili sie na ten dzień we wróżki, wróżbitów i czarodziejów, by przepowiedzieć przyszłość młodszym kolegom i koleżankom z klasy 1 i 2. Było lanie wosku, filiżanki i spodeczki z przepowiedniami, szczęśliwe kolory, kwiaty, numery i grosiki. Na podstawie daty urodzin można było dowiedzieć się, jakim charakterem i talentami jesteśmy obdarzeni. Po wróżbach odbyła się zabawa andrzejkowa przy dźwiękach głośnej muzyki. Na szczęście nikomu nie przeszkadzaliśmy, gdyż starsi uczniowie byli w tym dniu na wycieczce. Udany dzień zapewne długo będzie wspominany.   GALERIA

Dzień Wolontariusza
5 grudnia w naszej szkole został zorganizowany „Dzień Wolontariusza”. Jest to święto wszystkich wolontariuszy dlatego nasz Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował konkurs dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Na zwycięzców czekały słodkie upominki. W trakcie przerw wolontariusze malowali twarze wszystkim chętnym co było dużą atrakcją szczególnie dla dzieci z zerówki i przedszkola a podczas przerw z głośników leciała dobra muzyka. Dziękujemy wszystkim za włączenie się do akcji.
Wycieczka do Krakowa
17 listopada uczniowie kl. IV-VII oraz 2 i 3 gimnazjum pojechali na wycieczkę do Krakowa. Wizytę w tym mieście rozpoczęliśmy od zwiedzania pięknego TEATRU IM. J. SŁOWACKIEGO. Wszyscy uczniowie byli pod ogromnym wrażeniem. Następnym punktem programu były warsztaty. Dla grupy młodszych uczniów był to ALFABET MISTRZÓW w Galerii Malarstwa Sukiennice. Podczas zajęć uczniowie nie tylko wysłuchali opowieści przewodnika o artystach i ich dziełach, ale także otrzymali zadania do rozwiązania, które pomogły im utrwalić zdobytą wiedzę i pozwoliły lepiej zgłębić świat sztuki. Starsi uczniowie udali się na warsztaty PASJE SZCZĘŚLIWIE OCALONE, gdzie przekonali się, iż współczesność pasjonuje się nowym modelem komórki czy FB, a samodzielne odkrywanie talentu wymiera. Warsztaty służyły przywróceniu wartości i odkryciu osobistej mocy talentu. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzenie Komnat Królewskich na Wawelu. Zauroczeni teatrem im. J. Słowackiego i z niedosytem iż tylko Go zwiedzaliśmy, a nie mieliśmy możliwości podziwiać aktorów na scenie już planujemy wyjazd na dwie sztuki teatralne „Zemsta” i „ Pinokio”. GALERIA

"Wymiana pocztówkowa"
Klasa pierwsza zaangażowała się w akcję "Szkolna wymiana pocztówek" . Działania polegają na tym, że my wysyłamy pocztówki do różnych szkół, a one odsyłają do nas. Mamy nadzieję stworzyć polską mapę partnerskich szkół. Do tej pory dostaliśmy 4 kartki (to dopiero początek), sami odesłaliśmy 20. Mamy nadzieję, że nasza "zabawa" zaowocuje bliższym poznaniem autorów pocztówek.

"Projekt edukacyjny- Skubi"
W październiku klasa I podjęła się przeprowadzić projekt edukacyjny "Skubi". Skubi to klasowy chomik, którym opiekują się pierwszoklasiści. Odpowiedzialność za czystość, opiekę i karmienie zwierzątka przypada w ciągu całego tygodnia dyżurnym. W czasie weekendów zwierzak mieszka po kolei u wszystkich uczniów. Dzieci uczą się odpowiedzialności, systematyczności oraz empatii. Jak na razie, nasz przyjaciel ma się świetnie.     Joanna Byrka-Dziedzic   GALERIA

                                                                 Dzień Postaci z Bajek
W piątek - 3 listopada, przekraczając próg szkoły, każdy wkraczał do krainy bajek i baśni. Na korytarzu szkolnym można było spotkać Tęczowego Jednorożca, Myszkę Miki, dalmatyńczyki, Różową Panterę, czarownice, królewny, rycerzy … Było wesoło i ciekawie. Po obejrzeniu inscenizacji „Rzepki” przygotowanej przez zerówkowiczów, klasy 0 do IV sprawdziły swoją wiedzę na bajkowe i baśniowe tematy podczas turnieju, musieli wykazać się też umiejętnością łowienia złotych rybek i unieszkodliwiania …. złej czarownicy. Oj! Działo się!!! Najlepsza okazała się klasa IV, która po dogrywce pokonała zerówkowiczów. Na podsumowanie tego nietypowego dnia w szkole, podczas parady bajkowych postaci w rytm muzyki z filmów Wolta Disneya, komisja składająca się z nauczycieli i uczniów wybrała najlepiej przebraną klasę– od I do III – klasę III, która wygrała słodkości i dzień bez zadania domowego, wyróżniono także klasę I, w kategorii klas IV –VII oraz gimnazjum - zwyciężyła klasa V i zyskała dzień bez pytania w wybranym przez siebie terminie oraz słodkości. Ponadto wybrano najlepiej przebrane osoby: jednogłośnie wygrała Julia Pączek –nasz tęczowy jednorożec, wyróżniono także Izę Jagielską, Marysię Kmiecik, Nikolę Czesak. Dodatkową atrakcją był krótki bal dla wszystkich uczestników parady, na które zaprosiły szkolne wróżki ;) Do zobaczenia za rok …     GALERIA

                                                    "Śniadanie daje moc"
Dzień 22 listopada to w klasie trzeciej kolejny dzień zmagań w ramach konkursu „Śniadanie daje moc”. Realizując kolejne zadania dzieci dowiedziały się o konieczności uzupełniania energii jaką daje nam pożywny obiad. Klasa wykonała doświadczenie pokazowe a następnie przystąpiła do przygotowania posiłku. A na dzisiaj zaplanowaliśmy … krupnik. Zupka nam smakowała a i innym też.Tym bardziej, że Pani dała niezły wycisk fizyczny. Misja specjalna to wykonanie rebusów zawierających poznane zasady zdrowego żywienia. Swoich sił w ich rozwiązaniu mogli spóbować inni. Misja domowa to wspólne gotowanie z rodzicami. Kolejne zadania przed nami. Do zobaczenia w następnej odsłonie. GALERIA-misja dom, GALERIA-misja specjalna, GALERIA-misja klasowa
 Warsztaty „Anioły z gliny”
W czwartek 16.11.2017 odbyły się ostatnie, gdyż pierwsze odbyły się w dn. 12.10.2017 warsztaty „Anioły z gliny”, które trwały około dwóch godzin. Wszystkie niezbędne materiały oraz narzędzia czekały w sali. Temat zajęć był wcześniej konsultowany z nauczycielem dzieci i dostosowany do wieku oraz zainteresowań uczestników. Program przygotowanych zajęć stanowił ciekawe uzupełnienie edukacji szkolnej. Wszystkie zajęcia zakładały aktywny udział uczestników i odbyły się pod okiem instruktora pracowni ceramicznej pani Magdaleny Michalczyk. Prace wykonane przez dzieci mogą ozdobić szkołę. Warsztaty pozwalały na nowatorskie prowadzenie lekcji, na której nauka odbywa się przez zabawę. Uważam, że zajęcia z gliną w przyjemny sposób poprawiają sprawność i zdolności manualne, a nawet rehabilitują dłonie. Zajęcia z ceramiki są polecane przez psychologów jako metoda pracy z osobami z dysleksją, dysgrafią i innymi dysfunkcjami, często spotykanymi wśród młodych osób. Ceramika niewątpliwie rozwija wyobraźnię przestrzenną                      i zwiększa kreatywność. Dzieci wykonały proste formy aniołów zdobione koronkami czy rytem. Jak wynika z moich obserwacji, dzieci są otwarte na nowe rzeczy i z natury ciekawe, świetnie odnajdują się na moich zajęciach lepienia z gliny. Praca z gliną wspomaga małą motorykę oraz świetnie działa na wyobraźnię dziecka. W programie zajęć było m.in. zapoznanie z pracownią i narzędziami oraz zasadami modelowania w glinie, modelowanie ręczne. Prace po wysuszeniu i wypaleniu były gotowe do malowania. Na warsztatach ceramicznych udowadniałam moim młodszym i starszym uczniom, że każdy może być artystą. Najwspanialsze są ich uśmiechnięte buzie, pełne dumy ze swojego dzieła. W warsztatach brały udział: Izabela Jagielska, Nikola Gurgul, Filip Grzywacz, Mateusz Piwowarski, Kamil Hejmo, Natalia Płachta, Angelika Janik, Amelia Kaczmarczyk, Krzysztof Opoka, Kinga Bartosik, Oliwia Kamyczek, Wiktoria Francuz, Natalia Nadratowska   Red. Magdalena Waśniowska       GALERIA

                                Światowy Dzień „Śniadanie daje moc”
W dniach 7 i 8 listopada w naszej szkole uroczyście obchodzony był Światowy Dzień „Śniadanie daje moc”. Klasa III, która była organizatorem i uczestnikiem programu, została podzielona na trzy zespoły: „carrot”, „banana” i „onion” ( korelacja z j. angielskim). Następnie wspólnie z Tolą, Maxem i Wszystkojadem uczniowie udali się na Olimpiadę, która została przygotowana i przeprowadzona ściśle wg scenariusza. Był turniej wiedzy i turniej ruchowy czyli sprawnościowy. Za każde zadanie dzieci zdobywały dla swojej drużyny punkty. Wraz z Panią dzieci przygotowały , zaprezentowały i wyjaśniły kolegom z klas młodszych 12 zasad zdrowego żywienia. Na pamiątkę każda klasa otrzymała małą tablice z owymi zasadami do zawieszenia w klasie. Dzieci nauczyły się śpiewać Hymn ŚWIEŻAKÓW i wspólnie ze zgromadzonymi go odśpiewały. Wykonały podobizny postaci jak również wystawkę . Zaprosili gości do wspólnych ćwiczeń ze ŚWIEŻAKAMI. Po wspólnej zabawie zaprosili gości na poczęstunek, który został przygotowany wspólnie z rodzicami. Były wieloskładnikowe kanapki, koreczki i sałatki owocowe. Nie zabrakło owoców i warzyw oraz przetworów wykonanych przez mamusie i babcie. To zadanie również podlegało ocenie. Wszystko odbyło się w towarzystwie Dyrekcji szkoły, Nauczycieli i Rodziców. Następnie rodzice i dzieci udali się do Nauczycieli i uczniów szkoły oraz przedszkola z poczęstunkiem. Wyniki Turnieju przedstawiają się następująco: I miejsce zajęła drużyna „cebulek” w składzie Amelia, Klaudia, Piotr i Hubert, zaś drugie miejsce przypadło jednocześnie „bananom” i „marchewkom”. Zwycięska drużyna zdobyła puchary a wszyscy uczestnicy upominki . Zabawa była przednia a zamierzone cele osiągnięte w 100 procentach. Serdecznie dziękuję Rodzicom za pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości - wychowawca klasy trzeciej A. Filipek.   GALERIA

Pamiętamy o zmarłych
W dni poprzedzające Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny, uczniowie klasy 0 oraz klasy III wraz z wychowawczyniami wyruszyli na cmentarz w Brzeźnicy. Udali się tam aby nawiedzić groby zmarłych pracowników szkoły i nie tylko. Uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze a na koniec wspólnie pomodlili się. GALERIA
Spotkanie z policjantem
16.10.2017r. najważniejszym wydarzeniem dla naszych przedszkolaków była wizyta policjanta. Tematem numer jeden było bezpieczeństwo dzieci na drogach, lecz nie obyło się bez wielu pytań maluchów dotyczących codziennej pracy policjanta. Rozmawiał z dziećmi o bezpiecznych
zachowaniach na drogach, przypominał jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, jak zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba. Przypominali również o korzyści noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się wśród maluchów opowiadania o codziennej pracy Policji oraz demonstracja sprzętu policyjnego. Dzięki takim spotkaniom na pewno żaden z maluchów nie będzie obawiał się spotkania z funkcjonariuszem. Policjant będzie kojarzył się przedszkolakom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc. GALERIA

W piątek 27 października w ramach edukacji czytelniczej klasa trzecia przygotowała przedstawienie kukiełkowe połączone z głośnym czytaniem bajki Janiny Porazińskiej pt. „Szewczyk Dratewka”. Uczniowie samodzielnie przygotowali scenografię a z Panią kukiełki do przedstawienia. Następnie na swoje popisy głośnego czytania zaprosili kolegów z klas młodszych wraz z wychowawcami oraz Panią z biblioteki szkolnej. Mamy nadzieję, że czytanie i przedstawienie podobało się młodszym koleżankom i kolegom a myśl przewodnia płynąca z bajki, że WARTO POMAGAĆ zapadnie wszystkim głęboko w serca.  GALERIA
                                  „Pomóż zwierzakom, podaj pomocna łapę”
W naszej szkole przeprowadziliśmy akcję „Pomóż zwierzakom, podaj pomocna łapę”. Swoim działaniem chcieliśmy wesprzeć działalność Schroniska Zwierząt w Borku. Uczniowie bardzo mocno włączyli się w to przedsięwzięcie. Z dnia na dzień przybywało karmy, kocyków i rożnych zabawek. 27 października przedstawiciele naszej społeczności szkolnej wraz z opiekunami p. A. Filipek, p. A. Imiołek i p. K. Okulicką odwiedzili Schronisko w Borku. Zostaliśmy tam zapoznani z działalnością tego miejsca, uczniowie mieli możliwość wysłuchania krótkiego wykładu behawiorysty zwierząt, mogli również zadawać rożne nurtujące ich pytania. Najwięcej jednak wrażeń dostarczył spacer z pieskami. Schronisko opuściliśmy dumni, ze mogliśmy pomóc, ale smutni, ze musieliśmy te zwierzęta zostawić. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przyłączyli się do tej akcji. GALERIA
Międzynarodowy Dzień Zwierząt - 4.10.2017r.
Prawie każdy z nas ma swojego pupila, troszczy się o niego, stara się, by nic mu nie zabrakło. Podczas tego święta bibliotekarka przygotowała całą gamę książek, których bohaterami są zwierzęta. Tylko niektóre z nich zostały przeczytane podczas cyklicznych spotkań „Duży czyta małym” w zerówce i w przedszkolu oraz podczas zajęć świetlicowych. Książki były także punktem wyjścia do rozmów na temat zwierząt

Pasowanie na czytelnika – 3.10.2017
Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – w tym czasie w poczet nowych czytelników została przyjęta klasa pierwsza. Złożyli uroczyste ślubowanie, wysłuchali prośby książki, rozwiązywali zagadki przygotowane przez Duszka Kiążkouszka, dowiedzieli się jakie funkcje ma biblioteka, a na koniec mogli wyszukać i wypożyczyć wybrane przez siebie książki. Pierwszaki byli tak zafascynowani nowym światem książek, że odwiedzali bibliotekę na każdej przerwie i słuchali przygód „Kuby i niesfornej piłki” oraz innych - głośno odczytanych przez panią bibliotekarkę.

Konkurs wiedzy o roślinach uprawnych
W dniu 3 października 2017 roku w klasie trzeciej szkoły podstawowej został przeprowadzony klasowy konkurs wiedzy o roślinach uprawnych. Test sprawdzał stopień opanowania przez uczniów wiedzy o roślinach zbożowych, oleistych, włóknistych i okopowych. Najlepszą w tej dziedzinie okazała się Nadia Świgost, która zajęła I miejsce. Na drugim miejscu uplasowały się trzy dziewczynki: Amelia Rysak, Wiktoria Adamska i Zosia Klimek. Trzecie miejsce przypadło w udziale Piotrowi Opoka. Wszyscy otrzymali dyplomy i słodkie nagrody. Konkurs zorganizowała Pani Anna Filipek. Zwycięzcom gratulujemy. GALERIA

Wyrabiamy zdrowe nawyki
Co zrobić, żeby być zdrowym? Podczas zajęć uczniowie klasy drugiej pogłębiali swoją wiedzę o owocach i warzywach, ich uprawie, budowie i wartościach odżywczych. Ale sama wiedza nie sprawi, że poczujemy się lepiej. Z przyniesionych surowców uczniowie wykonali soki, a w następnym dniu kolorowe i zdrowe kanapki. Praca przy ich tworzeniu sprawiła im dużą przyjemność. Miejmy nadzieję, że w codziennym jadłospisie zawsze uwzględnią zarówno owoce, jak i warzywa. GALERIA
Szkolne Święto
W dniu 12 października 2017 roku nasza szkoła obchodziła potrójne święto: Ślubowanie klasy pierwszej, Dzień Patrona oraz Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Rzezawa - Piotr Koczanowski, przedstawiciele Rady Rodziców, rodzice uczniów klasy pierwszej a także pozostali rodzice i uczniowie naszej szkoły. Na samym początku głos zabrała Dyrektor Szkoły - mgr Edyta Kosek, która przywitała wszystkich serdecznie, a po komendzie "Baczność" wprowadziła poczet flagowy. Następnie odśpiewano hymn państwowy. W dalszej części uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej zaprezentowali przedstawienie pod kierunkiem pani J. Byrki-Dziedzic, M.Płanety oraz A.Filipek. Na koniec ich występu Pani Dyrektor przyjęła pierwszaków do grona społeczności uczniowskiej pasując ich "zaczarowanym ołówkiem". Uczniowie klasy pierwszej otrzymali dyplomy oraz prezenty przygotowane przez ich kolegów z klasy drugiej i trzeciej. W dalszej części uczniowie naszej szkoły oglądnęli montaż słowno muzyczny "Totus Tuus" przygotowany pod kierunkiem pani A.Imiołek i pana P.Lekkiego. Montaż ten przybliżył nam postać naszego patrona Jana Pawła II. Na sam koniec uczniowie z Samorządu Szkolnego pod okiem pani K.Okulickiej przygotowali piękne życzenia i wręczyli naszym nauczycielom słodkości z okazji Dnia Nauczyciela. Cała uroczystość zakończyła się pysznym akcentem. Każdy bowiem otrzymał papieską kremówkę.   GALERIA

Spotkanie z podróżnikiem


W dniu 10 października 2017 r. w naszej szkole odbył się po raz kolejny pokaz prezentacji przedstawiającej wyprawę do Indii słynnej grupy podróżniczej „trzask.pl”. Historię swojej podróży do „kraju świętych krów i biednych ludzi” uczniom szkoły tym razem przybliżył Maciej Kras, jeden z członków grupy. Prowadzący przedstawił wiele ciekawostek na temat życia w tamtym rejonie świata, a także opowiedział własne przygody z pobytu w Indiach. Podczas prezentacji uczniowie mogli usłyszeć kilka opowiadań m.in. o świętej rzece milionów hindusów – Gangesie, świątyni Karni Mata, w której świętym zwierzęciem jest szczur. Uczniowie mogli podziwiać wspaniały Taj Mahal – według wielu najpiękniejszy pomnik miłości na Ziemi oraz duchową stolicę Indii – Waranasi. 
Prezentacja była niezwykle interesująca. Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni z uczestniczenia w spotkaniu.
 
                                   Wycieczka do Młodzieżowego Obserwatorium w Niepołomicach.
W dniu 22. 09.2017 r. uczniowie kl. VI i VII pojechali do Obserwatorium w Niepołomicach. Nasi podopieczni mieli zorganizowane zajęcia z zakresu astronomii, a bogato ilustrowana prelekcja pobudziła wyobraźnię i naturalną ciekawość dzieci. W sali planetarnej uczniowie mogli podziwiać nieskazitelny obraz nocnego nieba. W dalszej części dnia zwiedziliśmy Izbę Leśną – Nadleśnictwo Niepołomice, która dostarczyła niezapomnianych wrażeń. GALERIA
Ognisko klasy 6 i 7
Dnia 02.10.2017 r. uczniowie kl. VI i VII zorganizowali sobie wspólne ognisko. Było ono bardzo przez uczniów wyczekiwane, gdyż wielokrotnie plany psuła nam niesprzyjająca aura. Po upieczeniu kiełbasy zabawom nie było końca. Wspólne gry i zabawy na pewno posłużyły lepszej integracji dzieci. Ognisko odbyła się dzięki uprzejmości kierownika Stacji Naukowej UJ w Łazach.  GALERIA
Urodziny Książkowego Misia
14 października przypadają Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia. Już od wtorku 10 października zaczęliśmy urodzinową ucztę czytelniczą, czytając wybrane fragmenty książki A. A. Milne „Kubuś Puchatek” podczas spotkań „Duży czyta mały”. A w piątek -13.10.17 wzięły w niej udział również uczennice klasy II gimnazjum: M. Kmiecik, P. Orzechowska i Klaudia Deptuch, która nie tylko wspaniale czytała, wcielając się w poszczególne postacie, ale także przyniosła pięknie ilustrowane wydania książek, a także niesamowitego, olbrzymiego Kubusia. Czytelnicze doznania przeżywali uczniowie klasy „0”, przedszkole, klasy I-III –podczas przerw, a także podczas zajęć świetlicowych. Przygody książkowego misia najbardziej spodobały się zerówkowiczom i przedszkolakom, którzy słuchali z niesamowitym zaangażowaniem.  GALERIA

29 września -Dzień Głośnego Czytania
W tym dniu młodsze klasy zostały zaproszone do słuchania książek czytanych przez panią bibliotekarkę - B. Skotnicką. Najliczniej przybyli pierwszoklasiści. Wysłuchali m.in. ciekawych przygód nietypowego słonia Elmera i jego kuzyna Wilbura. Pani bibliotekarka odwiedziła także najmłodszych - zerówkę i przedszkole. Tam dzieci poznały historię „Kuby i niesfornej piłki” oraz „Matyldy i czekoladowego ciastka”. Na zajęciach świetlicowych uczniowie sami wybrali książkę i wysłuchali o problemach Basi z bałaganem, którego, według niej nie było, bo tytułowa bohaterka tylko zrobiła sobie śniadanie, ale jak było naprawdę ... zapraszam do przeczytania pozostałych książek z serii.   GALERIA

W dniu 26.09.2017 roku przedstawiciele naszego Zespołu, Pani dyrektor Edyta Kosek, ks. Szymon Pięk i Pani Małgorzata Płatek, uczestniczyli w XXIV Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Gródku nad Dunajcem. Forum otwarła uroczysta msza święta koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Andrzeja Jeża – ordynariusza Diecezji Tarnowskiej, księdza Prałata – Czesława Paszyńskiego. W trakcie homilii Jego Ekscelencja skupił się na roli wychowawczej i edukacyjnej rodziny, osób duchownych i świeckich zaangażowanych w pracę z dziećmi i młodzieżą. Skupił się na osobie Matki Bożej, Rodzicielki Chrystusa i Matki nas wszystkich. Nawiązał do słów kardynała Stefana Wyszyńskiego, który oddał w Jej czyste ręce ster dusz wiernych w Polsce. Podkreślił matczyną, rodzicielską i wychowawczą rolę Matki Bożej, którą wyznawcy Chrystusa winni kontynuować. Przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który cały okres posługi kapłańskiej, a następnie pontyfikat powierzył Maryi, mówiąc: „TOTUS TUUS”. Na zakończenie mszy świętej Jego Ekscelencja, tuż przed błogosławieństwem, porównał pracę duchownych, nauczycieli, wychowawców, pedagogów do pozostawiania relikwii swojej osoby w sercach wychowanków. Słowa były tym bardziej wymowne, gdyż Biskup trzymał w rękach relikwie Świętego. Po mszy świętej wszyscy uczestnicy Forum udali się do auli, gdzie ks. dr Piotr Cebula – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie poprowadził wykład na temat: „Moralność myślenia w ujęciu Świętego Jana Pawła II”. W niezwykle zajmujący sposób nawiązał do filozofii J.H.Newmana, M.Hellera i św. Jana Pawła II. Podkreślił, żeby wychować młodego człowieka do wiary, trzeba najpierw wychować go na płaszczyźnie neutralnej – do wartości racjonalnego myślenia. Przypomniał słowa Świętego, który uważał, że wybór paradygmatu racjonalnego myślenia dokonuje się w formacji sumienia. Jednocześnie podkreślił myśl Papieża Polaka, iż trzeba wychowywać w ludziach świadomość konsekwencji moralnej, zarówno osobistej, jak i społecznej. Ten niezwykle interesujący wykład ks. dr zakończył stwierdzeniem, iż sumienie to głos Boga, który rozbrzmiewa w duszy człowieka, niczym w sanktuarium. Pierwsze spotkanie z Rodziną Szkół im. Jana Pawła II było bardzo ciekawe, pozwoliło na moment wyciszenia i zadumy duchowej, pogłębiło horyzonty i zaowocowało nowymi znajomościami.


„Euroweek – Szkoła Liderów” 
W dniach 03.09.2017 do 07.09.2017 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Łazach wzięli udział w specjalnym programie „Euroweek – Szkoła Liderów” starającym dotrzeć do najzdolniejszej i najaktywniejszej młodzieży i rozwinąć najbardziej cenione w chili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji i pracy w zespole. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców z wieloletnim doświadczeniem w działalności edukacyjnej z Fundacji Euroweek. Uczniowie zakwaterowani w ośrodku wczasowym „Silesia” w Długopolu Dolnym długo będą mile wspominać wspólne posiłki, zajęcia, tańce z wolontariuszami z Ameryki Południowej, Środkowej, Afryki i Azji. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzić Jaskinię Niedźwiedzią oraz Kopalnię Złota w Złotym Stoku. Magdalena Waśniowska     GALERIA

Rozpoczęła sie rywalizacja gminy Rzezawa w Szkolnych Zawodach Sportowych (Gimnazjada i Igrzyska Dzieci w roku szkolnym 2017/2018). W pierwszych zawodach, w Jesiennych Sztafetowych Biegach Przełajowych (Igrzysk Dzieci) dziewczęta z naszej szkoły zajęły II miejsce. Szkołę reprezentowały: Martyna Panna, Wiktoria Kuta, Aleksandra Rysak, Joanna Ozrechowska, Oliwia Ścisło, Izabella Jagielska, Kamila Papuga, Natalia Nadratowska, Wiktoria Adamska, Angelika Janik, Amelia Kaczmarczyk, Nikola Gurgul. Opiekunem drużyny był Pan Lesław Rydz.
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
4 września 2017 roku uczniowie naszego Zespołu rozpoczęli kolejny rok szkolny 2017/2018. Spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 8.00 uroczysta Msza Święta. Następnie o godzinie 9.30 rozpoczął się Apel. Głos zabrała Dyrektor Szkoły - mgr Edyta Kosek, która przywitała wszystkich serdecznie, a po komendzie "Baczność" wprowadziła poczet flagowy. Następnie odśpiewano hymn państwowy . W dalszej części uczniowie klasy V wraz z pomocą starszych koleżanek zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni p. M. Staszczyk. Po czym odbyły się spotkania z wychowawcami.    GALERIA

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.I Olimpiada Sportowa dla dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gminy Rzezawa
2 czerwca 2017 r. na boisku w Krzeczowie odbyła się I Olimpiada Sportowa o Puchar Wójta Gminy Rzezawa. W reprezentacjach szkolnych wzięły udział dzieci z klas od pierwszej do szóstej oraz młodzież gimnazjalna. Rywalizacja dotyczyła konkurencji biegowych, skokowych i rzutowych, a wśród gimnazjalistów dodatkowo rozegrano mecz piłki nożnej. Doskonałe warunki stadionu i sportowa atmosfera sprzyjały osiąganiu dobrych wyników przez zawodników. Patronat honorowy nad zawodami objął Wójt Gminy Rzezawa Pan Mariusz Palej, który wręczył każdemu uczestnikowi pamiątkowy medal oraz upominki.           GALERIA  więcej zdjęć tutaj

„Z Henrykiem Sienkiewiczem w przeszłość” projekt edukacyjny klasy II gimnazjum w Publicznym Gimnazjum im. Św. Jana Pawła w Łazach
Uczniowie klasy drugiej realizowali projekt edukacyjny „Z Henrykiem Sienkiewiczem w przeszłość”. Głównym celem było zainteresowanie uczniów twórczością H. Sienkiewicza, kształtowanie postaw szacunku dla własnego dorobku narodowego, wdrażanie do systematycznej pracy, współpracy w grupie oraz kształtowanie umiejętności prezentowania własnych osiągnięć. Młodzież pracowała w kilku zespołach projektowych pod kierunkiem opiekunów podczas zajęć lekcyjnych i spotkań. Realizacja projektu zakończyła się jego prezentacją – imprezą ogólnoszkolną, która odbyła się 25 maja 2017 roku. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Rzezawa – M. Palej, przedstawiciel sołectwa i Świetlicy Wiejskiej, rodzice, nauczyciele i uczniowie kl. pierwszej. Grupy projektowe wykonały wystawę prac z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych. Przygotowali prezentację multimedialną poświęconą życiu i twórczości oraz podróżom H. Sienkiewicza. W ciekawy sposób, w formie wywiadu, przybliżyli sylwetkę wielkiego pisarza i patrioty H. Sienkiewicza oraz postaci z sienkiewiczowskich powieści. Grupa aktorów wzięła udział w scence teatralnej pt. „Janko Muzykant”. Całość zakończył quiz poświęcony omawianym zagadnieniom, który przeprowadzili uczniowie wśród publiczności. Również ważną częścią projektu było przygotowanie prezentacji multimedialnej o K. Darwinie oraz wybitnym matematyku B. Riemannie. Występ był uatrakcyjniony pokazem filmu muzycznego. W końcowej części uczniowie zaprezentowali najciekawsze doświadczenia, eksperymenty z chemii oraz fizyki. Pokaz dostarczył wszystkim wiele emocji i dobrej zabawy z nauką. Najbardziej wybuchowym doświadczeniem okazała się ognista piana. Eksperyment dał niesamowity efekt wizualny. Kto by się spodziewał, że piana może się wspaniale palić? Widok płonącej piany wprawił widzów w rosnące zaciekawienie, zwłaszcza płonąca ręka Wójta Gminy Rzezawa. Trzeba przyznać, że ognista piana wygląda spektakularnie. Cała klasa przygotowała dekorację sali, w której odbyła się prezentacja z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Koordynatorem tegorocznego projektu była wychowawczyni B. Piekarz. Zainteresowanie publiczności świadczy o ciekawie przygotowanym projekcie edukacyjnym. Wszyscy uczniowie byli zaangażowani w prace nad realizacją projektu, nauczyli się współpracować z koleżankami i kolegami, poszerzyli swoją wiedzę i wykorzystali ją w działaniu twórczym.  Autor: B. Piekarz     GALERIA

XIX Gminny Konkurs Wiedzy o Regionie
Dnia 26 kwietnia w PSP im. Św. Jana Pawła II w Łazach odbyła się XIX edycja Gminnego Konkursu      Wiedzy o Regionie pt. ”Spacerkiem po Bochni”. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem przez p. Starostę - Ludwika Węgrzyna. Przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Rzezawa. Do konkursu przystąpiło siedem szkół, które reprezentowane były przez dwuosobowe drużyny. Z zaproszonych gości przybyli: Wójt Gminy Rzezawa - p.Mariusz Palej, Przewodnicząca Rady Gminy - p.Beata Puzia, Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Bochni - p.Ireneusz Sobas, Przedstawiciel GZOSZiP - p.Dorota Nowak, Sołtys wsi Łazy - p.Agnieszka Sotwin. Celem konkursu pt. „Spacerkiem po Bochni” było propagowanie wiedzy o własnym regionie, poznanie ciekawych miejsc i osób związanych z Bochnią oraz wyposażenie uczniów w wiadomości dotyczące przeszłości i współczesności swojej gminy. Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy, krzyżówkę, rozpoznawali na podstawie fotografii bocheńskie obiekty, znaczyli na mapie sołectwa wchodzące w skład gminy Rzezawa oraz malowali herb Bochni. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, opiekunom należą się podziękowania za bardzo dobre przygotowanie swoich podopiecznych. Wysiłki uczniów oceniała Komisja Konkursowa w składzie: mgr L. Ojczyk, mgr K.Domagała, mgr I. Sobas.
Laureatami tegorocznego konkursu zostali: I miejsce - Wojciech Pradel PSP Okulice, II miejsce - Daria Poznańska PSP Krzeczów, Wiktoria Francuz PSP Łazy, III miejsce - Patryk Waśniowski PSP Borek, Kinga Bartosik PSP Łazy. Zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni, Urząd Gminy w Rzezawie i Radę Rodziców PSP w Łazach. Uroczystego wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy Rzezawa. Wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim laureatom, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji. Organizatorkami konkursu były mgr Małgorzata Płaneta i mgr Bogumiła Piekarz.
Jak co roku konkursowi regionalnemu towarzyszył szkolny konkurs plastyczny o tej samej tematyce. Prace wykonane przez uczniów podstawówki i gimnazjum ocenili nasi goście w tajnym głosowaniu. Zwycięzcami okazali się: Arkadiusz Król (I Pg) i Angelika Hejmo (IIIPG) - I miejsce, Wiktor Bożyński (IIIPG) - II miejsce i Bartłomiej Dziedzic (VI PSP) III miejsce. W kategorii dzieci młodszych: Kamil Hejmo (kl.III) m- I miejsce, Filip Grzywacz (kl.III) i Nikola Czesak (kl.V) - II miejsce i Maja Nalepa (kl.III) - III miejsce. Za konkurs plastyczny odpowiedzialna była mgr Joanna Byrka - Dziedzic.         GALERIA


Śniadanko Wielkanocne

Śniadanko Wielkanoce stało się już tradycją w naszej szkole. Od kilku lat dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców, uczniów oraz nauczycieli na wspólnym stole stają najwyśmienitsze smakołyki wielkanocne. W atmosferę Wielkiej Nocy wprowadzili nas również uczniowie klasy 3, którzy zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny podkreślający nasze polskie zwyczaje i tradycje. W czasie spotkania nie zabrakło również wielu ciepłych słów i serdecznych życzeń od Pani wicedyrektor E. Kosek oraz od Samorządu Uczniowskiego.


Pierwsza pomoc przedmedyczna dla najmłodszych

Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy. Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności. Należy więc wprowadzać do przedszkoli tematykę pierwszej pomocy i oswajać z nią najmłodszych. Dzieci często nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają instynktownie.  Z tego powodu należy już od najmłodszych lat instruować je, jak trzeba zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy. 23.03.2017 w czwartek podczas zorganizowanego w grupach spotkania, dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem pana ratownika mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.  GALERIA

Małopolski Projekt Nauki Pływania „Już pływam”
Od 23 marca 2017 r. ruszył projekt „Już pływam”, w którym bierze udział 11 uczniów klasy IV z naszej szkoły. Wyprawę na pływalnię dzieci rozpoczynają w Łazach, po drodze wstępują po nowych kolegów i koleżanki z Borku i Okulic. Zajęcia odbywają się w czwartek na Krytej Pływalni w Proszówkach. Uczniowie przez dwie godziny korzystają z nauki pływania i atrakcji wodnych. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach przez profesjonalnych instruktorów. Cały projekt obejmuje 10 wyjazdów. W ramach promowania aktywności fizycznej uczniowie mają możliwość nauczyć się pływać, dbać o kondycję i bezpieczeństwo w wodzie. GALERIAPierwszy Dzień Wiosny

21 marca 2017 r w naszej szkole obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. W tym dniu uczniowie przebrali się i wcielili w przeróżne postacie. Na długiej przerwie przy rytmach muzyki każda klasa zaprezentowała swoja wiosenną odsłonę. Następnie Grupa Teatralna działająca przy naszej Szkole swoim wspaniałym występem urozmaiciła ten dzień. GALERIA
Zajęcia otwarte w przedszkolu

Zajęcia otwarte zawsze wzbudzają wiele pozytywnych emocji wśród rodziców,  ponieważ uczęszczając w nich mogą oni poznać charakter pracy wychowawczo -                 dydaktycznej z dziećmi, dowiedzieć się ile wymaga to wysiłku, umiejętności, wiedzy i przygotowań. Zajęcia tego typu realizowane są w ramach planu współpracy przedszkola z rodzicami i umożliwiają Rodzicom poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi, relacji pomiędzy nauczycielami, a dziećmi oraz dokonanie obserwacji własnego dziecka w zakresie osiąganych kompetencji fizycznych, umysłowych, społecznych. W Naszym przedszkolu 14.03.2017 odbyły się takie zajęcia otwarte z udziałem zaproszonych gości którymi byli rodzice oraz przyszli wychowankowie naszego przedszkola. Zajęcia zaczęliśmy krótką inscenizacją ekologiczną z okazji Światowego Dnia Wody. Druga część zajęć poświęcona była różnym doświadczeniom z użyciem wody. Wszystkie dzieci nawet te zaproszone z zapartym tchem uczestniczyły w pomysłowych doświadczeniach, chętnie wyciągały wnioski z tego co zauważyły. Na koniec zajęć była wspólna zabawa taneczna dla wszystkich oraz drobne upominki. Dzieci zakończyły zajęcia z radosnym uśmiechem na twarzy.

Wyjazd do kina

6 marca 2017 roku to dzień na edukację filmową! Gimnazjum i klasa   6 obejrzały dziś w kinie Planeta w Brzesku film pt. „ Maria Skłodowska Curie”. Seans podobał się uczniom, bo mało kto wiedział, że ta dwukrotna noblistka borykała się z problemem akceptacji wśród wyłącznie męskiego grona fizyków, a ciekawy wątek obyczajowy, problemy miłosne i brak ukochanego męża Piotra Curie – dodały tylko projektowi niebanalności i pikanterii. Gorąco polecamy!


Z walentynkową wizytą w Dąbrówce
W ramach współpracy i integracji międzyszkolnej odwiedziliśmy dzisiaj Publiczne Gimnazjum w Dąbrówce. Pozostając w klimatach okołowalentynkowych przedstawiliśmy spektakl MIŁOŚĆ OD PREHISTORII PO WSPÓŁCZESNOŚĆ. I chociaż wyznajemy zasadę, że kochać trzeba zawsze, okazywać sobie sympatię i szacunek cały rok, to miło było spędzić ten czas razem z młodzieżą z Dąbrówki, która przedstawiła świetne skecze i rewelacyjną prezentację! Dziękujemy Pani B.Jędrczak za zaproszenie! Wszystkim młodym aktorom gratulujemy!
MIERZMY WYŻEJ, ROZWIJAJMY SWOJE TALENTY, ZDOBYWAJMY SZCZYTY!!!

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego